La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableix la legislació vigent respecte a la protecció de dades. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

La facilitació de les dades personals és totalment voluntària i pot cessar en el moment en què el client ho consideri oportú i així ho faci saber, si bé és possible que davant la negativa d'accés als mateixos, l'empresa no pot garantir l'accés als serveis.

La informació facilitada serà inclosa en un fitxer de dades de caràcter personal del qual M69 és titular, si bé els usuaris podran accedir als drets que li són reconeguts en la Llei 15/1999, com són els drets d'accés, rectificació i cancel · lació, els quals han de ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a l'adreça postal: C/ Muntaner, 69 08011 Barcelona, la qual haurà de portar acompanyada una fotocòpia de document d'identitat per a la verificació de la comunicació.